Úvod » Požární ochrana Trutnov

Požární ochrana Trutnov

Ing. Zdeněk Semerád, Trutnov

 • Zpracování kompletní dokumentace v oblasti požární ochrany.
 • Kontroly, opravy a údržba hasicích přístrojů.
 • Kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou.
 • Prodej hasicích přístrojů, požárních hydrantů a hadic, armatur a dalších věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
 • Dodavatelský výkon funkce požárního technika.
 • Audity firem v oblasti požární ochrany.
 • Školení, poradenství a konzultace v oblasti PO.
 • Provedení preventivních požárních kontrol objektů, včetně návrhů na odstranění nedostatků.
 • Účast na kontrolách hasičských záchranných sborů a zastupování klienta jako odborný poradce ve věcech PO.
 • Aktualizace stávající dokumentaci PO dle legislativních změn.
 • Činnost soudního znalce v požární ochraně.
 • Prodej a aplikace systémů pasivní požární bezpečnosti staveb (protipožární nástřiky, nátěry a obklady, přepážky, prostupy a ucpávky, ochrana ocelových a dřevěných konstrukcí atd.).
 • Prodej a instalace požárního značení a značek.