PO a BOZP Trutnov

Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práciPO a BOZP Trutnov

  • Zabezpečujeme kompletní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.
  • Provádíme kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárních hydrantů.
  • Pro firmy zabezpečujeme činnost požárního a bezpečnostního technika.
  • Zajišťujeme práce osob s odbornou způsobilostí na úseku PO i BOZP a práce soudního znalce v oboru požární ochrany. Činnost zabezpečujeme třemi revizními techniky hasicích přístrojů a hydrantů s platným oprávněním a třemi osobami s odbornou způsobilostí v požární ochraně a BOZP, což nás řadí mezi největší firmy v tomto regionu.
  • Poradenskou činnost v požární ochraně i BOZP zabezpečujeme pro smluvní firmy zdarma.

Za poskytované služby neseme maximální odpovědnost a jako jediná firma se smluvně zavazujeme uhradit za odběratele pokuty uložené orgánem státního požárního dozoru, pokud jsou uloženy za neplnění povinností, k jejichž plnění jsme se smluvně zavázali.
Tento závazek nás motivuje k poskytování těch nejkvalitnějších služeb.