Úvod » BOZP

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ing. Zdeněk Semerád, Trutnov

 • Zpracování kompletní dokumentace v oblasti BOZP - směrnice, řády, kategorizace prací, analýza rizik.
 • Dodavatelský výkon funkce bezpečnostního technika.
 • Audity firem v oblasti bezpečnosti práce.
 • Školení, poradenství a konzultace v oblasti BOZP.
 • Zajištění ročních prověrek BOZP.
 • Prodej a instalace bezpečnostního značení a značek.
 • Účast na kontrolách státních orgánů inspekce práce a zastupování klienta jako odborný poradce ve věcech BOZP.
 • Napomáhání při vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání dle zdrojů a příčin.
 • Účast na vyšetřování pracovních úrazů.
 • Zabezpečení včasnosti a správnosti hlášení firmy o pracovních úrazech, navrhování opatření a dávání podnětů ke snižování pracovní úrazovosti.
 • Aktualizace stávající dokumentaci BOZP dle legislativních změn.